ราคาทองคำ

Thu, 23/Jan/2020 13:29:15

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   22400 22500
ทองรูปพรรณ 96.5% 1451 21997.16 22900
ทองรูปพรรณ 90% 1305.9 19797.444  
ทองรูปพรรณ 50% 653 9899.48  
ทองรูปพรรณ 40% 508 7701.28  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1504  22800.64   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
23/Jan/2020 12:39:00 22400 22500 1451 21997.16 22900 (50)
11:16:00 22350 22450 1448 21951.68 22850 (50)
09:27:00 22300 22400 1444 21891.04 22800 (0)
22/Jan/2020 16:25:00 22300 22400 1444 21891.04 22800 (50)
09:27:00 22250 22350 1441 21845.56 22750 (-50)
21/Jan/2020 15:52:00 22300 22400 1444 21891.04 22800 (-100)
09:27:00 22400 22500 1451 21997.16 22900 (50)
20/Jan/2020 11:12:00 22350 22450 1448 21951.68 22850 (50)
09:18:00 22300 22400 1444 21891.04 22800 (0)
18/Jan/2020 09:21:00 22300 22400 1444 21891.04 22800 (0)
17/Jan/2020 15:43:00 22300 22400 1444 21891.04 22800 (-50)
13:11:00 22350 22450 1448 21951.68 22850 (50)
09:28:00 22300 22400 1444 21891.04 22800 (50)
16/Jan/2020 16:29:00 22250 22350 1441 21845.56 22750 (50)
09:25:00 22200 22300 1438 21800.08 22700
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844