ราคาทองคำ

Mon, 29/Nov/2021 07:32:44

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   28550 28650
ทองรูปพรรณ 96.5% 1849 28030.84 29050
ทองรูปพรรณ 90% 1664.1 25227.756  
ทองรูปพรรณ 50% 832 12613.12  
ทองรูปพรรณ 40% 647 9808.52  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1916  29046.56   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
27/Nov/2021 09:12:00 28550 28650 1849 28030.84 29050 (-50)
26/Nov/2021 16:30:00 28600 28700 1853 28091.48 29100 (50)
15:44:00 28550 28650 1849 28030.84 29050 (-50)
15:11:00 28600 28700 1853 28091.48 29100 (50)
15:05:00 28550 28650 1849 28030.84 29050 (50)
13:57:00 28500 28600 1846 27985.36 29000 (0)
13:25:00 28500 28600 1846 27985.36 29000 (50)
12:52:00 28450 28550 1843 27939.88 28950 (50)
10:07:00 28400 28500 1840 27894.4 28900 (50)
09:25:00 28350 28450 1836 27833.76 28850 (100)
25/Nov/2021 13:54:00 28250 28350 1830 27742.8 28750 (50)
09:28:00 28200 28300 1827 27697.32 28700 (0)
24/Nov/2021 15:05:00 28200 28300 1827 27697.32 28700 (-50)
11:01:00 28250 28350 1830 27742.8 28750 (50)
10:13:00 28200 28300 1827 27697.32 28700 (50)
09:28:00 28150 28250 1823 27636.68 28650 (50)
23/Nov/2021 16:43:00 28100 28200 1820 27591.2 28600 (-100)
15:48:00 28200 28300 1827 27697.32 28700 (-50)
13:50:00 28250 28350 1830 27742.8 28750 (-50)
13:34:00 28300 28400 1833 27788.28 28800 (0)
10:42:00 28300 28400 1833 27788.28 28800 (50)
09:24:00 28250 28350 1830 27742.8 28750 (-400)
22/Nov/2021 15:19:00 28650 28750 1856 28136.96 29150 (50)
14:11:00 28600 28700 1853 28091.48 29100 (-50)
09:28:00 28650 28750 1856 28136.96 29150
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844