ราคาทองคำ

Thu, 28/May/2020 09:16:47

ราคาปัจจุบัน

ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   25600 25800
ทองรูปพรรณ 96.5% 1658 25135.28 26200
ทองรูปพรรณ 90% 1492.2 22621.752  
ทองรูปพรรณ 50% 746 11309.36  
ทองรูปพรรณ 40% 580 8792.8  
ทองรูปพรรณ 99.99% 1718  26044.88   

ความเคลื่่อนไหวราคาทองคำในรอบ 1 สัปดาห์
วันที่ เวลา ทองคำ
แท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำ
แท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
รับซื้อกรัมละ
ทอง
รูป พรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทอง
รูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
 
27/May/2020 16:07:00 25600 25800 1658 25135.28 26200 (-50)
13:01:00 25650 25850 1661 25180.76 26250 (50)
11:33:00 25600 25800 1658 25135.28 26200 (-50)
10:51:00 25650 25850 1661 25180.76 26250 (-50)
09:22:00 25700 25900 1665 25241.4 26300 (-150)
26/May/2020 16:53:00 25850 26050 1674 25377.84 26450 (-50)
16:01:00 25900 26100 1678 25438.48 26500 (-50)
14:07:00 25950 26150 1681 25483.96 26550 (-50)
09:28:00 26000 26200 1684 25529.44 26600 (0)
25/May/2020 14:47:00 26000 26200 1684 25529.44 26600 (50)
09:30:00 25950 26150 1681 25483.96 26550 (-100)
23/May/2020 09:13:00 26050 26250 1687 25574.92 26650 (50)
22/May/2020 15:49:00 26000 26200 1684 25529.44 26600 (50)
13:40:00 25950 26150 1681 25483.96 26550 (50)
09:27:00 25900 26100 1678 25438.48 26500 (-50)
21/May/2020 15:37:00 25950 26150 1681 25483.96 26550 (-50)
13:14:00 26000 26200 1684 25529.44 26600 (-50)
09:50:00 26050 26250 1687 25574.92 26650 (-50)
09:25:00 26100 26300 1691 25635.56 26700
Links ข้อมูลธุรกิจ

ราคาทองในประเทศ
ราคาทองต่างประเทศ
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้มวันนี้
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูราคาทองย้อนหลัง

จากวันที่
ถึงวันที่

 

 

 
Send to a friend / friends email:

Home | History | Article | Gallery | New Style | News | FAQ | Gold Price | Contact us | Webboard

ห้ า ง ข า ย ท อ ง เ ล่ ง ห ง ษ์ : Lang  Hong  Gold  Smith

  Lang Hong Co.,Ltd.
Tel.  0-2223-9999
Fax.  0-2225-4810
  Gold Lang Hong Group Co.,Ltd.
Tel.  0-2221-5111
Fax.  0-2622-7206
  Thong Lang Hong Ltd.,Part.
Tel.  0-2222-9745
Fax.  0-2223-8844